Lärdomar från arbetet i Västerbotten och Gävleborg

Index

  1. Till dig som läsare
  2. Bakgrund
  3. Målbild och förankring
  4. Sätt fokus på frågan
  5. Definiera kontaktvägarna
  6. Gör en kompetenskartläggning
  7. Skapa en aktörskarta
  8. Skapa en handlingsplan
  9. Checklista

Till dig som läsare

Den här rapporten baserar sig på lärdomar och erfarenheter från att arbeta med att stötta kompetensförsörjningen i Västerbotten och Gävleborg, mot bakgrund av stora etableringar i Skellefteå, Sandviken och Gävle.

<aside> 💡 Ambitionen är att skapa och tydliggöra en struktur för en regional kompetensförsörjningsprocess, i syfte att underlätta regional samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i samband med en större etablering.

</aside>

Rapporten ska ses som dokumentation av kunskap som framkommit i workshops med deltagare från regionala utvecklingsförvaltningarna hos Region Västerbotten och Region Gävleborg under 2020. Deltagarna arbetar med etablering/investeringar och kompetensförsörjningsförsörjningsfrågor.

Den primära målgruppen är kommuner och regioner som står inför en större etablering eller som vill stärka sin regionala samverkan kring etableringsfrågor kopplade till kompetensförsörjning.

Rapporten ska fungera som ett verktyg för dialog, faktainsamling, ansvarsfördelning och beslut, både för de som ska underlätta etableringen och de som etablerar sig.

Bakgrund

Hösten 2017 fattade Northvolt beslutet att etablera sin nya batterifabrik i Skellefteå. Kommunen med drygt 70 000 invånare attraherade därmed en av Europas största industrietableringar i modern tid. Året därpå beslutar Microsoft att köpa 130 hektar mark i Gävle och Sandviken för att etablera två nya datacenter.

Dessa etableringar kommer att få historiskt stor inverkan på de berörda regionernas utveckling och framtid. För varje anställd på Microsoft, räknar kommunen med att det skapas 2–4 nya arbetstillfällen inom andra funktioner. Det kräver kompetens – i stor skala.